loading در حال بارگذاری ...


نمایشگاه پارچه و مد پاریس (Texworld) به جایگاهی فراتر از مکانی برای ملاقات افراد به منظور کسب و کار تبدیل شده است هدف نمایشگاه پارچه و مد پاریس ایجاد راهکاری جدید، شیوه ای متفاوت برای بررسی راه های مختلف و کشف روندهاست. نمایشگاه پارچه و مد پاریس پروژه ای نوآورانه با نام "مد و طراحان، تجربه پارچه" ارائه کرده است که تجربه ای بی نظیر است. در واقع این نمایشگاه بازدیدکنندگان و غرفه داران خود را با جدیدترین روندها اشباع می کند تا آنها مواد را لمس و احساس کنند و بازدیدی زنده تر از همیشه داشته باشند. نمایشگاه پارچه و مد پاریس جایگاهی بی نظیر برای ملاقات های حرفه ای در حوزه پوشاک و منسوجات است و بیش از ٦٠٠ تامین کننده بین المللی در آن حضور پیدا می کنند. در این نمایشگاه تمام محصولات منسوجات پارچه، پوشاک، تزئینات و لوازم جانبی ارائه می شوند.