loading در حال بارگذاری ...
راه های تشخیص پتوی مرغوب از نامرغوب در هنگام خرید

هر نوع پتو کاربرد خاص خود را دارد و نباید آن را به حساب نامرغوب بودن آن گذاشت و برای تشخیص نوع مرغوب و نامرغوب در هرگروه از پتوها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

·       استقامت پرزها از حد معمول کمتر نباشد یعنی چنانچه با دست با کشش معمولی کشیده شود از پتو جدا نشود.
·       ضخامت ظاهری آن متناسب با وزن پتو باشد. پتوهایی که با وجود سبکی وزن، ضخیم به نظر می آیند معمولاً پس از شستشو ضخامت ظاهری را از دست داده و تغییر حالت می دهند. تراکم واقعی پرز وقتی است که پتو "توپر" احساس شود.
·       تراکم پرز در سطح پتو یکنواخت باشد و زمینه از لابلای پرزها دیده نشود.
·       از لحاظ آلودگی رنگی نواقص طرح عیوب محسوس و قابل توجه نداشته باشد.
·       در پتوهای تک رنگ بین چپ و راست یا ابتدا و انتها اختلاف رنگ محسوس دیده نشود.
·       سرکجی یعنی تغییر شکل پتو از حالت مستطیل به متوازی الاضلاع زیاد نباشد. سرکجی را میتوان، با تا کردن پتو از وسط و قرار دادن دو راس روی هم و ملاحظه اینکه دو راس دیگر به دلیل سرکجی روی هم قرار نخواهد گرفت تشخیص داد و اندازه گیری نمود.
·       دوخت نوار سالم باشد و نوار سر آزاد نداشته باشد.
·       رنگ نوار با رنگ پتو تناسب داشته باشد