loading در حال بارگذاری ...
خط مشی مدیریت یکپارچه IMS

خط مشی مدیریت یکپارچه IMS
 
گروه صنعتی گلبافت به عنوان اولین تولید کننده پتوی راشل در ایران و خاورمیانه
در راستای دستیابی به سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استقرار سیستمهای
مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)، محیط زیست (ISO 14001:2004)
و ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001:2007) بیانیه خط مشی خود را
به شرح زیر اعلام میدارد:
 
1-افزایش رضایتمندی مشتریان و پاسخگویی به نیازهای ایشان.
2-ارتقا سطح توانمندیهای منابع انسانی.
3-ارتقا سطح بهره وری سازمان.
4- حفظ سلامتی و ایمنی کارکنان از طریق رعایت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای.
5- استفاده بهینه از منابع طبیعی و پرهیز از آلوده ساختن محیط زیست از طریق رعایت قوانین و مقررات قانونی مرتبط با آن.
6-بهبود مستمر کلیه فرایندهای سازمان.
بدیهی است جهت دستیابی به اهداف فوق نیاز به همکاری همه جانبه مدیران و کارکنان در کلیه سطوح شرکت ، میباشد. مسئولیت اطمینان از حسن اجرای این خط مشی بر عهده اینجانب است و تمامی کارکنان ملزم به اجرای موارد مندرج در این خط مشی در چهار چوب وظایف خود میباشند.درک و اجرای صحیح این خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

مونا علاءالدینی
مدیرعامل