loading در حال بارگذاری ...
استانداردها وگواهینامه ها

 

 

 

گروه صنعتی گلبافت جزو تدوین کننده گان استاندارد پتوی راشل شماره 6376 می باشد و در سال 1386 موفق به دریافت  استاندارد تشویقی فوق جهت محصول پتوی گلبافت گردید.

 

 

 

 

گروه صنعتی گلبافت در سال 1387 (2008 میلادی) گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001 را از موسسه D.A.S انگلستان دریافت نمود و در سال 1393 (2014) از سوی آن موسسه بعنوان شرکت برتر از لحاظ رعایت الزامات واستانداردهای ایزو معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر گردید.

اخذ استاندارد ISO 9001-2008 نشانگر آنست که حرکت در جهت دستیابی به اهداف ایزو 9001 از جمله درموارد زیر بصورت مطلوبی درحال انجام می باشد:

  • انجام فعالیت ها بر اساس اهداف سازمانی مشخص شده ومشتری مداری.
  • ارتقاء كيفيت محصولات باتوجه به خواست مشتريان.
  • اجراي فرايند قابلیت ردگیری محصولات براساس مشخصات مندرج در بارکدها.
  • بهبود مستمر کلیه فرایندهای سازمان.
 

 

 گروه صنعتی گلبافت در سال 1390 (2011 میلادی) گواهی نظام مدیریت زیست محیطی ISO 14001 را از موسسه D.A.S انگلستان دریافت نمود. اخذ استاندارد ISO 14001:2004 نشانگر آنست که حرکت در جهت دستیابی به اهداف ایزو 14001 از جمله درموارد زیر بصورت مطلوبی درحال اجراست:

 -اندازه گیری وکنترل عوامل مرتبط با آلودگی آب، خاک وهوا در اثر فرایندهای تولید.

 -برنامه ریزی وحرکت در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی طبق شاخص ها واستاندارهای طبق ظوابط سازمان محیط زیست.

 -آموزش کارکنان در ارتباط با ضرورت کاهش آلوده سازهای محیط زیست از طریق صرفه جویی در مصرف آب و مواد شیمیایی وکاهش پساب

 

 

 

گروه صنعتی گلبافت در سال 1390 (2011 میلادی) موفق به دریافت گواهی نظام مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS 18001 را از موسسه D.A.S انگلستان گردید. اخذ استاندارد OHSAS 18001:2007 نشانگر آنست که حرکت در جهت دستیابی به اهداف اين استاندارد از جمله درموارد زیر بصورت مطلوبی درحال اجراست:

-اندازه گیری وکنترل عوامل مرتبط با بهداشت شغلی کارکنان از جمله نور، صدا، دما و بو وبخارات مواد شیمیایی در محیط کار وکاهش ریسک مربوط به آنها.

-شناسایی عوامل خطر آفرین در محیط کار وپیشگیری و رفع بموقع آنها.

- آموزش کارکنان جهت رعایت ایمنی در هنگام کار وچگونگی برخورد با خطرات احتمالی.